Nostalgi

"License to fly...."

Rune har vært i "gamet" i mange år. Her er "Løyve for radiofjernstyring av modellfly og anna" fra 1973.
Previous page: Produsenter
Neste side: Modell Informasjon